Αντιδραστήριο a-AMYLASE V2 – 300 TEST για Roche Cobas C311

45,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ALK. PHOSPHATASE IFCC G2 – 400 TEST για Roche Cobas C311

14,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο AMIK2 – 75 TEST για Roche Cobas C311

435,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο AMY-P – 200 TEST για Roche Cobas C311

60,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο Antithrombin III- 100 TEST για Roche Cobas C311

Αντιδραστήριο APOBT- 100 TEST για Roche Cobas C311

106,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ASTLP – 425 TEST για Roche Cobas C311

42,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο BILIRUBIN (TOTAL) Gen.3 – 250 TEST για Roche Cobas C311

18,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο BILIRUBIN DIRECT Gen.2 – 350 TEST για Roche Cobas C311

20,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CALCIUM Gen.2 – 300 TEST για Roche Cobas C311

20,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CHED2 – 150 TEST για Roche Cobas C311

25,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CHOLESTEROL Gen.2 – 400 TEST για Roche Cobas C311

18,00 +ΦΠΑ