Αυτόματοι Αιματολογικοί, Ανοσολογικοί, Βιοχημικοί και Αιμοκλινικοί αναλυτές της εταιρείας Siemens

Showing all 5 results

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ SIEMENS ADVIA 2120/120

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ SIEMENS ADVIA Centaur CP

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ SIEMENS Dimension RxL

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ SIEMENS Immulite 1000

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ SIEMENS Immulite 2000