Αντιδραστήριο a-AMYLASE- 200Test για Roche Cobas C111

50,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ALBUMIN – 400Test για Roche Cobas C111

30,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ALK. PHOSPHATASE IFCC – 200Test για Roche Cobas C111

38,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο BILIRUBIN (TOTAL) – 400Test για Roche Cobas C111

34,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο BILIRUBIN DIRECT – 100Test για Roche Cobas C111

18,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CALCIUM – 400Test για Roche Cobas C111

33,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CHOLESTEROL – 400Test για Roche Cobas C111

36,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CK – 200Test για Roche Cobas C111

42,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CK-MB – 100Test για Roche Cobas C111

45,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CREATININE JAFFE GEN.2- 400Test για Roche Cobas C111

24,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CREATININE PLUS – 400Test για Roche Cobas C111

35,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CRP 4 – 200Test για Roche Cobas C111

80,00 +ΦΠΑ