Αντιδραστήριο a-AMYLASE- 200Test για Roche Cobas C111

50,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ALBUMIN – 400Test για Roche Cobas C111

26,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ALK. PHOSPHATASE IFCC – 200Test για Roche Cobas C111

37,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο BILIRUBIN (TOTAL) – 400Test για Roche Cobas C111

34,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο BILIRUBIN DIRECT – 100Test για Roche Cobas C111

18,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CALCIUM – 400Test για Roche Cobas C111

29,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CHOLESTEROL – 400Test για Roche Cobas C111

30,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CK – 200Test για Roche Cobas C111

42,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CK-MB – 100Test για Roche Cobas C111

72,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CREATININE JAFFE GEN.2- 400Test για Roche Cobas C111

20,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CREATININE PLUS – 400Test για Roche Cobas C111

23,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CRP LX – 200Test για Roche Cobas C111

108,00 +ΦΠΑ