ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (29)

ΡΥΓΧΗ - ΠΙΠΕΤΕΣ (14)

ΣΤΥΛΕΟΙ (5)

ΣΥΡΙΓΓΕΣ - ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ (23)

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (23)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (19)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ (20)

ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (3)

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (22)

ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (67)

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ (2)

ΧΑΡΤΙΚΑ (11)

CUPS-ΚΑΨΑΚΙΑ (13)