ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (22)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (25)

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (22)

ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ (55)

ΚΙΤ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ (9)

ΣΥΡΙΓΓΕΣ - ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ (19)

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (18)

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ (2)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ (20)

ΧΑΡΤΙΚΑ (8)