ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (32)

ΡΥΓΧΗ - ΠΙΠΕΤΕΣ (16)

ΣΤΥΛΕΟΙ (6)

ΣΥΡΙΓΓΕΣ - ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ (23)

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (26)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (20)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ (20)

ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (3)

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (22)

ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (67)

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ (2)

ΧΑΡΤΙΚΑ (11)

CUPS-ΚΑΨΑΚΙΑ (13)