ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (28)

ΡΥΓΧΗ - ΠΙΠΕΤΕΣ (13)

ΣΤΥΛΕΟΙ (5)

ΣΥΡΙΓΓΕΣ - ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ (21)

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (22)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (23)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ (20)

ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (3)

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (22)

ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ (55)

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ (2)

ΧΑΡΤΙΚΑ (11)

CUPS-ΚΑΨΑΚΙΑ (10)