ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (25)

ΡΥΓΧΟΙ - ΠΙΠΕΤΕΣ (3)

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (5)

ΣΥΡΙΓΓΕΣ - ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ (19)

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (19)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (26)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ (20)

ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (3)

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (22)

ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ (55)

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ (2)

ΧΑΡΤΙΚΑ (8)

CUPS-ΚΑΨΑΚΙΑ (3)