ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (22)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (25)

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (6)

ΚΙΤ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ (9)

ΣΥΡΙΓΓΕΣ - ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ (19)

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (16)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ (20)

ΧΑΡΤΙΚΑ (8)