Αντιδραστήριο CELLPACK DCL για αναλυτές Sysmex – 10L

35,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CELLPACK DCL για αναλυτές Sysmex – 20L

45,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CELLPACK DFL για αναλυτές Sysmex – 2×1,5L

160,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο FLUOROCELL PLT για αναλυτές Sysmex – 2x12ml

530,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο FLUOROCELL RET για αναλυτές Sysmex – 2x12ml

430,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο FLUOROCELL WDF για αναλυτές Sysmex – 22ml

153,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο FLUOROCELL WDF για αναλυτές Sysmex – 2x42ml

530,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο FLUOROCELL WNR για αναλυτές Sysmex – 82ml

50,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο LYSERCELL WDF για αναλυτές Sysmex – 2L

97,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο LYSERCELL WNR για αναλυτές Sysmex – 5L

45,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο SULFOLYSER για αναλυτές Sysmex – 500ml

42,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο SULFOLYSER για αναλυτές Sysmex – 5L

115,00 +ΦΠΑ