Αντιδραστήρια Roche για τους αυτόματους Ανοσολογικούς, Βιοχημικούς και Αιμοκλινικούς αναλυτές της εταιρείας Roche.

Elecsys 2010 (169)

Cobas E 411 (169)

Cobas 6000 (184)

Cobas Integra 400+ (106)

Cobas Integra 400 (124)

Cobas C311 (71)

Reflotron Plus (4)

AVL (15)

HbA1c/Lipid Cobas b 101 (1)