Αντιδραστήρια Elecsys 2010

Αντιδραστήριο ACTH Elecsys για Roche Elecsys 2010 / Cobas E411 100 Τεστ

230,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο Active B12 Elecsys για Roche Elecsys 2010 / Cobas E411 100 Τεστ

650,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο AFP για Roche Elecsys 2010 / Cobas E411 – 100 Tεστ

78,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο AMH PLUS-ANTIMULLERIAN HORMONE για Roche Elecsys 2010 / Cobas E411 100 Τεστ

940,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο Anti-CCP Elecsys για Roche Elecsys 2010 / Cobas E411 – 100 Tεστ

280,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ANTI-HAV GEN 2 Elecsys για Roche Elecsys 2010 / Cobas E411 100 Τεστ

250,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο Anti-HAV IgM Elecsys για Roche Elecsys 2010 / Cobas E411 100 Τεστ

175,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο Anti-HBc IgM Elecsys για Roche Elecsys 2010 / Cobas E411 100 Τεστ

105,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ANTI-HBC II Elecsys για Roche Elecsys 2010 / Cobas E411 100 Τεστ

135,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ANTI-HBE Elecsys για Roche Elecsys 2010 / Cobas E411 100 Τεστ

355,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ANTI-HBS II Elecsys για Roche Elecsys 2010 / Cobas E411 100 Τεστ

140,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ANTI-HCV II Elecsys για Roche Elecsys 2010 / Cobas E411 100 Tεστ

250,00 +ΦΠΑ