Αντιδραστήρια για τους αυτόματους Ανοσολογικούς αναλυτές VIDAS της εταιρείας BIOMERIEUX.

Vidas PC (59)

Mini vidas grey (47)

Mini vidas blue (47)