Αντιδραστήρια για τους αυτόματους Ανοσολογικούς αναλυτές VIDAS της εταιρείας BIOMERIEUX.

Vidas PC (63)

Mini vidas grey (46)

Mini vidas blue (46)