Αντιδραστήρια για τους αυτόματους Ανοσολογικούς αναλυτές VIDAS της εταιρείας BIOMERIEUX.

VITEK (12)

Vidas PC (48)

Mini vidas grey (48)

Mini vidas blue (48)