Αντιδραστήρια για τους αυτόματους Ανοσολογικούς αναλυτές VIDAS της εταιρείας BIOMERIEUX.

Vidas PC (45)

Mini vidas grey (45)

Mini vidas blue (45)