Αντιδραστήρια για τους αυτόματους Ανοσολογικούς αναλυτές VIDAS της εταιρείας BIOMERIEUX.

VITEK (12)

Vidas PC (49)

Mini vidas grey (49)

Mini vidas blue (49)