Αντιδραστήρια για τους αυτόματους Ανοσολογικούς αναλυτές VIDAS της εταιρείας BIOMERIEUX.

VITEK (12)

Vidas PC (50)

Mini vidas grey (50)

Mini vidas blue (50)