Αυτόματοι Βιοχημικοί, Ανοσολογικοί αναλυτές της εταιρείας Roche με πλήρη γκάμα αντιδραστηρίων

Showing all 4 results

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ROCHE Cobas E411

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ROCHE Cobas E411 Rack

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ROCHE Cobas Integra 400 Plus

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ROCHE Elecsys 2010