Αντιδραστήριο CELLCLEAN για αναλυτές Sysmex – 50ml

45,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CELLPACK για αναλυτές Sysmex – 20L

40,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο EIGHTCHECK 3WP NORMAL για αναλυτές Sysmex – 4.6ml

45,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο STROMATOLYSER WH – για αναλυτές Sysmex XP300 / KX21N – 500ml

52,00 +ΦΠΑ