Αντιδραστήρια για τους αυτόματους Aνοσολογικούς και Αιματολογικούς αναλυτές της εταιρείας Beckman Coulter.

Dxh 600 (1)

Access 2 (5)