Αντιδραστήριο CELLCLEAN για αναλυτές Sysmex – 50ml

45,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CELLPACK για αναλυτές Sysmex – 20L

45,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο E-CHECK (XE) L1 N για αναλυτές Sysmex – 1×4,5ml

59,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο E-CHECK (XE) L2 N για αναλυτές Sysmex – 1×4,5ml

55,68 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο E-CHECK (XE) L3 N για αναλυτές Sysmex – 1×4,5ml

59,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο E-CHECK (XS) L1 για αναλυτές Sysmex – 1×1,5ml

Αντιδραστήριο E-CHECK (XS) L2 για αναλυτές Sysmex – 1×1,5ml

50,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο E-CHECK (XS) L3 για αναλυτές Sysmex – 1×1,5ml

Αντιδραστήριο STROMATOLYSER 4DL για αναλυτές Sysmex – 5L

110,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο STROMATOLYSER 4DS για αναλυτές Sysmex 42ml

100,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο STROMATOLYSER FB για αναλυτές Sysmex – 5L

95,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο SULFOLYSER για αναλυτές Sysmex – 500ml

29,00 +ΦΠΑ