Βλέπετε 1–12 απο 27 αποτέλεσματα

Αντιδραστήριο AHDL-REVISED AHDL για Siemens Dimension – 240 TESTS

Αντιδραστήριο ALB – ALBUMIN για Siemens Dimension – 480 TESTS

Αντιδραστήριο ALPI-ALKALINE PHOSPHATE για Siemens Dimension – 360 TESTS

Αντιδραστήριο ALTI-(GPT) ALANINE AMINOTRANSF για Siemens Dimension – 240 TESTS

Αντιδραστήριο AMY-AMYLASE για Siemens Dimension – 240 TESTS

Αντιδραστήριο AST- (GOT) ASPARATE AMINOTRANSF για Siemens Dimension – 360 TESTS

Αντιδραστήριο B12 DM LOCI B12 για Siemens Dimension – 80 TESTS

Αντιδραστήριο BUN- UREA NITROGEN για Siemens Dimension – 480 TESTS

Αντιδραστήριο CA-CALCIUM για Siemens Dimension – 480 TESTS

Αντιδραστήριο CHOL-CHOLESTEROL για Siemens Dimension – 480 TESTS

Αντιδραστήριο CKI-CREATININE KINASE για Siemens Dimension – 480 TESTS

Αντιδραστήριο CRE2-CREATININE για Siemens Dimension – 480 TESTS