Αυτόματοι Ανοσολογικοί αναλυτές VIDAS της εταιρείας Biomerieux

Showing all 3 results

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ BIOMERIEUX MINI VIDAS Blue

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ BIOMERIEUX MINI VIDAS Grey

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ BIOMERIEUX VIDAS PC