Αυτόματοι αιματολογικοί αναλυτές  της εταιρείας Sysmex

Showing all 5 results

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ SYSMEX KX-21

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ SYSMEX XS-1000i

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ SYSMEX XS-1000i με δειγματολήπτη

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ SYSMEX XS-800i

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ SYSMEX XP-300