Αντιδραστήριο AFP (SEQUENTIAL) για Siemens Immulite 1000- 100 TESTS

134,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ANTI THYROGLOBULIN για Siemens Immulite 1000- 100 TESTS

184,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ANTI-TPO για Siemens Immulite 1000- 100 TESTS

184,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο BR-MA (CA 15-3) για Siemens Immulite 1000- 100 TESTS

184,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο C-REACTIVE PROTEIN για Siemens Immulite 1000- 100 TESTS

134,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CARBAMAZEPINE για Siemens Immulite 1000- 100 TESTS

135,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CEA για Siemens Immulite 1000- 100 TESTS

134,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο DHEA SULFATE για Siemens Immulite 1000- 100 TESTS

150,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο DIGITOXIN για Siemens Immulite 1000- 100 TESTS

135,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο DIGOXIN για Siemens Immulite 1000- 100 TESTS

150,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ESTRADIOL για Siemens Immulite 1000- 100 TESTS

104,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο FBHCG XTND για Siemens Immulite 1000- 100 TESTS

104,00 +ΦΠΑ