Αντιδραστήρια για τους αυτόματους Aνοσολογικούς Bιοχημικούς και Αιμοκλινικούς αναλυτές της εταιρείας Siemens.

Dimension (22)

Immulite 1000 (31)

Immulite 2000 (14)

ADVIA Centaur (50)

HbA1c DCA VANTAGE® (2)

BFT II (2)