Αντιδραστήρια για τους αυτόματους Aνοσολογικούς Bιοχημικούς και Αιμοκλινικούς αναλυτές της εταιρείας Siemens.

Dimension (42)

Immulite 1000 (42)

Immulite 2000 (59)

ADVIA Centaur (51)

BFT II (2)