Αντιδραστήριο ACTH για Siemens Immulite 2000- 200 TESTS

100,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο AFP για Siemens Immulite 2000- 200 TESTS

125,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ANDROSTENEDIONE για Siemens Immulite 2000- 200 TESTS

110,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ANTI CCP για Siemens Immulite 2000- 200 Tests

570,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ANTI TG για Siemens Immulite 2000- 200 TESTS

170,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ANTI TPO για Siemens Immulite 2000- 200 Tests

190,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ANTI-HBC για Siemens Immulite 2000- 200 Tests

317,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ANTI-HBS για Siemens Immulite 2000- 200 TESTS

397,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο BETA-2 MICROGLOBULIN για Siemens Immulite 2000- 200 Tests

190,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CA 125 για Siemens Immulite 2000- 200 TESTS

160,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CA 19-9 για Siemens Immulite 2000- 200 TESTS

160,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CA15-3 για Siemens Immulite 2000- 200 TESTS

160,00 +ΦΠΑ