Hematology, Immunoassay and  Biochemical Analyzer Siemens.

Showing all 5 results

HEMATOLOGY ANALYZER SIEMENS ADVIA 2120/120

IMMUNOASSAY ANALYZER SIEMENS ADVIA Centaur CP

BIOCHEMICAL ANALYZER SIEMENS Dimension RxL

IMMUNOASSAY ANALYZER SIEMENS Immulite 1000

IMMUNOASSAY ANALYZER SIEMENS Immulite 2000