Αντιδραστήριο CHOLINESTERASE – 200 TEST για Roche Cobas C311

25,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CK – 200 TEST για Roche Cobas C311

26,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CK-MB – 100 TEST για Roche Cobas C311

31,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CREATININE JAFFE – 700 TEST για Roche Cobas C311

28,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CREATININE PLUS – 250 TEST για Roche Cobas C311

55,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CRP GEN4 – 250 TEST για Roche Cobas C311

80,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο D-DIMER GEN.2 – 100 TEST για Roche Cobas C311

320,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο FRA (Fructosamine) – 150 TEST για Roche Cobas C311

42,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο G-GT v.2 – 400 TEST για Roche Cobas C311

18,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο GLUCOSE – 800 TEST για Roche Cobas C311

18,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο GOT/AST – 500 TEST για Roche Cobas C311

18,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο GPT/ALT – 500 TEST για Roche Cobas C311

18,00 +ΦΠΑ