Αντιδραστήριο HAPT2 – 100 TEST για Roche Cobas C311

135,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο HbA1c TQ –GEN3 (whole blood) 150 TEST για Roche Cobas C311

100,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο HDL-C Plus 4rd gen. – 350 TEST για Roche Cobas C311

63,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο IGA – 100 TEST για Roche Cobas C311

105,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο IGM – 100 TEST για Roche Cobas C311

105,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο IRON Gen.2 – 200 TEST για Roche Cobas C311

19,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο LACT2 (Lactate Gen 2) – 100 TEST για Roche Cobas C311

45,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο LAMB2 – 100 TEST για Roche Cobas C311

195,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο LDH- 300 TEST για Roche Cobas C311

20,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο LDL-C GEN3 – 175 TEST για Roche Cobas C311

56,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο MAGNESIUM 2- 250 TEST για Roche Cobas C311

15,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο MPA – 100 TEST για Roche Cobas C311

1.010,00 +ΦΠΑ