ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ (46)

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (47)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (128)

ΔΙΑΦΟΡΑ (20)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (15)

RAPID TEST COVID-19 (6)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟ (16)

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΝΑ ΟΙΚΟ (1)

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟ (58)