ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ (49)

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (37)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (129)

ΔΙΑΦΟΡΑ (21)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (6)

RAPID TEST COVID-19 (6)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟ (16)

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΝΑ ΟΙΚΟ (1)

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟ (63)