Ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων είναι ετοιμοπαράδοτα και τα βασικά αντιδραστήρια είναι διαθέσιμα σε μόνιμη βάση. Οι ημερομηνίες λήξης είναι πάντα άνω των 6 μηνών και κατα την παραγγελία σας, σας αναφέρουμε την ημερομηνία λήξης του προϊόντος και το LOT number.