Πωλείται Ανοσολογικός αναλυτής του οίκου ROCHE Μοντέλο Cobas E411 Rack, μοντέλο του 2015, λειτουργικός σε άριστη κατάσταση,  πλήρως ανακατασκευασμένος, με τελική τιμή 18500€.

*ο Φ.Π.Α. 24% εκπίπτει βάσει νομοθεσίας περί COVID-19.

Στοιχεία επικοινωνίας: BIOPROM 2392 073111