Προβολή όλων των 11 αποτελεσμάτων

Αντιδραστήριο AΜΥ-Amylase – 15 TESTS για Roche Reflotron Plus

24,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CHOL -Cholesterol – 30 TESTS για Roche Reflotron Plus

34,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CLEAN & CHECK – 15 TESTS για Roche Reflotron Plus

10,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CREA-Creatinine – 30 TESTS για Roche Reflotron Plus

33,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο GGT – 30 TESTS για Roche Reflotron Plus

46,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο GLUC- Glucose – 30 TESTS για Roche Reflotron Plus

24,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο GOT (Ast) – 30 TESTS για Roche Reflotron Plus

33,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο GPT (Alt) – 30 TESTS για Roche Reflotron Plus

33,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο K+(Potassium) – 30 TESTS για Roche Reflotron Plus

40,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο UA-URIC ACID – 30 TESTS για Roche Reflotron Plus

47,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο UREA – 15 TESTS για Roche Reflotron Plus

21,00 +ΦΠΑ