Αντιδραστήριο ALP – 30 TESTS για Roche Reflotron Plus

39,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο GGT – 30 TESTS για Roche Reflotron Plus

46,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο GLUC- Glucose – 30 TESTS για Roche Reflotron Plus

24,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο GOT (Ast) – 30 TESTS για Roche Reflotron Plus

33,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο HDL CHOLESTEROL – 30 TESTS για Roche Reflotron Plus

50,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο K+(Potassium) – 30 TESTS για Roche Reflotron Plus

40,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο UA-URIC ACID – 30 TESTS για Roche Reflotron Plus

47,00 +ΦΠΑ