Η ανακοίνωση από την συνέντευξη τύπου του διευθυντή του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας
κατόπιν της σύγκλησης της επείγουσας επιτροπής αναφορικά με το διεθνές ξέσπασμα του ιού της
ευλογιάς των πιθήκων.

«23 Ιουλίου 2022

Πριν από ένα μήνα, συγκάλεσα την Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης βάσει των Διεθνών Κανονισμών
Υγείας για να αξιολογήσει εάν το ξέσπασμα της ευλογιάς των πιθήκων σε πολλές χώρες
αντιπροσώπευε μια έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος.
Σε εκείνη τη συνάντηση, ενώ εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις, η επιτροπή αποφάσισε με
συναίνεση ότι το ξέσπασμα δεν αντιπροσώπευε έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία διεθνούς
ενδιαφέροντος.
Τότε, είχαν αναφερθεί στον ΠΟΥ 3040 κρούσματα ευλογιάς από 47 χώρες.
Έκτοτε, η επιδημία συνέχισε να αυξάνεται και υπάρχουν πλέον περισσότερα από 16 χιλιάδες
αναφερόμενα κρούσματα από 75 χώρες και εδάφη και πέντε θάνατοι.
Υπό το φως της εξελισσόμενης επιδημίας, συγκέντρωσα εκ νέου την επιτροπή την Πέμπτη αυτής
της εβδομάδας για να εξετάσει τα πιο πρόσφατα δεδομένα και να με συμβουλεύσει ανάλογα.
Ευχαριστώ την επιτροπή για την προσεκτική εξέταση των στοιχείων και των ζητημάτων.
Σε αυτήν την περίπτωση, η επιτροπή δεν μπόρεσε να καταλήξει σε συναίνεση σχετικά με το εάν το
ξέσπασμα αντιπροσωπεύει μια έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος.
Οι λόγοι που τα μέλη της επιτροπής έδωσαν υπέρ και κατά εκτίθενται στην έκθεση που
δημοσιεύουμε σήμερα.
Σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας, οφείλω να λάβω υπόψη πέντε στοιχεία για να
αποφασίσω εάν ένα ξέσπασμα συνιστά έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία διεθνούς
ενδιαφέροντος
Πρώτον, οι πληροφορίες που παρέχονται από χώρες –που στην προκειμένη περίπτωση δείχνουν ότι
αυτός ο ιός έχει εξαπλωθεί γρήγορα σε πολλές χώρες που δεν είχαν ποτέ ξανά παλαιότερα
κρούσματα.
Δεύτερον, τα τρία κριτήρια για την κήρυξη έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς
ενδιαφέροντος, τα οποία πληρούνται.
Τρίτον, η συμβουλή της Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης, η οποία δεν έχει καταλήξει σε συναίνεση.
Τέταρτον, επιστημονικές αρχές, αποδεικτικά στοιχεία και άλλες σχετικές πληροφορίες – που επί του
παρόντος είναι ανεπαρκείς και μας αφήνουν πολλά ερωτήματα.

Και πέμπτον, ο κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία, η διεθνής εξάπλωση και η πιθανότητα
παρέμβασης στη διεθνή κυκλοφορία.
Η εκτίμηση του ΠΟΥ είναι ότι ο κίνδυνος της ευλογιάς των πιθήκων είναι μέτριος παγκοσμίως και
σε όλες τις περιοχές, εκτός από την ευρωπαϊκή περιοχή όπου εκτιμούμε τον κίνδυνο ως υψηλό.
Υπάρχει επίσης σαφής κίνδυνος περαιτέρω διεθνούς εξάπλωσης, αν και ο κίνδυνος παρεμβολής
στη διεθνή κυκλοφορία παραμένει χαμηλός προς το παρόν.
Εν ολίγοις, έχουμε ένα ξέσπασμα που εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο γρήγορα, μέσω νέων τρόπων
μετάδοσης, για τους οποίους γνωρίζουμε ελάχιστα και που πληροί τα κριτήρια των Διεθνών
Κανονισμών Υγείας.
Για όλους αυτούς τους λόγους, αποφάσισα ότι η παγκόσμια επιδημία της ευλογιάς των πιθήκων
αντιπροσωπεύει μια έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος.
Ως εκ τούτου, έχω κάνει ένα σύνολο συστάσεων για τέσσερις ομάδες χωρών:
Πρώτον, εκείνοι που δεν έχουν αναφέρει ακόμη κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων ή δεν έχουν
αναφέρει κρούσμα για περισσότερες από 21 ημέρες.
Δεύτερον, εκείνοι με πρόσφατα εισαγόμενα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων και που
αντιμετωπίζουν μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Αυτό περιλαμβάνει συστάσεις για την εφαρμογή μιας συντονισμένης αντίδρασης για τη διακοπή
της μετάδοσης και την προστασία των ευάλωτων ομάδων.

  • Να εμπλακεί και να προστατεύσει τις πληγείσες κοινότητες.
  • Εντατικοποίηση των μέτρων επιτήρησης και δημόσιας υγείας.
  • Ενίσχυση της κλινικής διαχείρισης και της πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων σε
   νοσοκομεία και κλινικές.
  • Επιτάχυνση της έρευνας για τη χρήση εμβολίων, θεραπευτικών και άλλων εργαλείων.
  • Και συστάσεις για διεθνή ταξίδια.

Η τρίτη ομάδα χωρών είναι αυτές με μετάδοση της ευλογιάς των πιθήκων μεταξύ ζώων και
ανθρώπων.
Και η τέταρτη είναι οι χώρες με παραγωγική ικανότητα για διαγνωστικά, εμβόλια και θεραπευτικά.
Οι πλήρεις συστάσεις μου αναφέρονται στη δήλωσή μου.
Ευχαριστώ την Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης για τις συζητήσεις και τις συμβουλές της. Γνωρίζω ότι
αυτή δεν ήταν μια εύκολη ή απλή διαδικασία και ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των
μελών.
Οι Διεθνείς Υγειονομικοί Κανονισμοί παραμένουν ένα ζωτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της
διεθνούς εξάπλωσης της νόσου ωστόσο αυτή η διαδικασία καταδεικνύει για άλλη μια φορά ότι
αυτό το ζωτικό εργαλείο πρέπει να ακονιστεί για να γίνει πιο αποτελεσματικό.

Χαίρομαι λοιπόν που παράλληλα με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης μιας νέας διεθνούς
συμφωνίας για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση της πανδημίας, τα κράτη μέλη του ΠΟΥ
εξετάζουν επίσης στοχευμένες τροποποιήσεις στους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας,
συμπεριλαμβανομένων τρόπων βελτίωσης της διαδικασίας κήρυξης έκτακτης ανάγκης για τη
δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος .
Αν και κηρύσσω κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος, προς
το παρόν πρόκειται για ένα ξέσπασμα που επικεντρώνεται μεταξύ ανδρών που κάνουν σεξ με
άνδρες, ειδικά σε αυτούς με πολλούς σεξουαλικούς συντρόφους.
Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για ένα ξέσπασμα που μπορεί να σταματήσει με τις σωστές
στρατηγικές στις σωστές ομάδες.
Επομένως, είναι σημαντικό όλες οι χώρες να συνεργάζονται στενά με κοινότητες ανδρών που
κάνουν σεξ με άνδρες, για να σχεδιάσουν και να παράσχουν αποτελεσματικές πληροφορίες και
υπηρεσίες και να υιοθετήσουν μέτρα που προστατεύουν την υγεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και
την αξιοπρέπεια των πληττόμενων κοινοτήτων.
Το στίγμα και οι διακρίσεις μπορεί να είναι τόσο επικίνδυνα όσο κάθε ιός.
Εκτός από τις συστάσεις μας προς τις χώρες, καλώ επίσης τις οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με εμπειρία στην εργασία με άτομα που ζουν με HIV, να
συνεργαστούν μαζί μας για την καταπολέμηση του στίγματος και των διακρίσεων.
Αλλά με τα εργαλεία που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, μπορούμε να σταματήσουμε τη μετάδοση και
να θέσουμε υπό έλεγχο αυτήν την επιδημία.
Ευχαριστώ»