Πωλoύνται δύο καινούριοι  ανοσολογικοί αναλυτές Maglumi 800

Κατηγορία: Αναλυτές

Οίκος: SNIBE

Μοντέλο Προϊόντος: 800

Κατάσταση: Καινούριοι

Τιμή έκαστου : 9.000€

Τιμή και των δύο αναλυτών:  17.οοο€

Ονοματεπώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλέφωνο: 6997939248