Κατηγορία: Αναλυτές
Οίκος: Άλλο
Μοντέλο Προϊόντος: MIURA 200 (ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ)
Χρονολογία: 1960
Κατάσταση: Μεταχειρισμένο
Τιμή: 5000
Σχόλια: Δέχεται αντιδραστήρια όλων των οίκων
Δυνατότητα για αναλύσεις ιόντων(ISE Module),Na+,K+,CL- και Li+
49 θέσεις ταυτόχρονα εκτελούμενων εξετάσεων (ενός, δύο ή και τριών αντιδραστηρίων).
56 θέσεις δειγμάτων, 18 θέσεις για standards και calibrators.
Ψυχόμενα αντιδραστήρια ανεξαρτήτως λειτουργίας του αναλυτή.
Ψυχόμενα αντιδραστήρια ανεξαρτήτως λειτουργίας του αναλυτή.
Οικονομική κατανάλωση αντιδραστηρίων πραγματικά 5 εξετάσεις ανά ml.
Υπερσύχρονο σύστημα καθαρισμού κυβεττών, αυτόματη αφύγρανση.
Δυνατότητα εκτέλεσης 100.000 αναλύσεων ανά κυβέττα , εξαιρετικά χαμηλό κόστος αντικατάστασης.
Απρόσκοπτη λειτουργία ρύγχους – Μηδενικές Βλάβες.
Δυνατότητα ελέγχου αντιδραστηρίων-δειγμάτων μέσω γραμμοκώδικα (Bar-code).
Δυνατότητα για καμπύλες 8 σημείων και αυτόματες αραιώσεις των standards.
Υψηλή ευαισθησία και ακρίβεια στην δειγματοληψία (βήματα των 0,193 μl ανά παλμό).
Περιβάλλον εργασίας στα Windows XPpro. Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με LIS.
Δυνατότητα προαραίωσης δειγμάτων.

Ονοματεπώνυμο: ΑΝΝΑ ΒΑΡΚΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΥ
Τηλέφωνο: 6972750119