Ανοσολογικός αναλυτής του οίκου ROCHE Μοντέλο Elecsys 2010 με Rack Πωλείται Ανοσολογικός αναλυτής του οίκου  ROCHE  Μοντέλο  Elecsys 2010 με Rack  κατασκευής  του 2007 με τιμή 6.500€ πλέον ΦΠΑ Μεταχειρισμένος σε καλή κατάσταση.

Στοιχεία επικοινωνίας bioprom 2392073111