Ανοσολογικός  αναλυτής του οίκου  ROCHE  Μοντέλο  Elecsys 2010 Πωλείται Ανοσολογικός αναλυτής του οίκου  ROCHE  Μοντέλο  Elecsys 2010 disk κατασκευής  του 2007 με τιμή 6.500€ πλέον ΦΠΑ Μεταχειρισμένος σε καλή κατάσταση.

Στοιχεία επικοινωνίας bioprom 2392073111