Πωλείται Αιματολογικός αναλυτής του οίκου SYSMEX Μοντέλο XS800i κατασκευής  του 2007 με τιμή 6.500€ πλέον ΦΠΑ Μεταχειρισμένος σε καλή κατάσταση.

Στοιχεία επικοινωνίας bioprom 2392073111