Αιματολογικός αναλυτής του οίκου SYSMEX Μοντέλο  XS1000i

Πωλείται Αιματολογικός αναλυτής του οίκου SYSMEX Μοντέλο XS1000i με δειγματολήπτη κατασκευής  του 2015 με τιμή 9.000€ πλέον ΦΠΑ. Ανακατασκευασμένος ( 6 μήνες εγγύηση)

Στοιχεία επικοινωνίας bioprom 2392073111