Ανοσολογικός αναλυτής του οίκου BIOMERIEUX Μοντέλο MINI VIDAS BLUE

BIOMERIEUX Immunoassay Analyzer for sale Model MINI VIDAS BLUE, fully functional in excellent working condition, fully refurbished.

Price EXW: 7.500€ Euros

For more information  Contact us at Bioprom