Αντιδραστήρια αυτόματων αναλυτών Κλινικής Χημείας Selectra Pro της εταιρείας ELITech.

Selectra Pro S (40)

Selectra Pro M (40)

Selectra Pro XL (40)