Νέα Μελέτη από τo Staten Serum Institut του υπουργείου υγείας της Δανίας πιστοποιεί την ανίχνευση των μεταλλάξεων Δέλτα και Όμικρον από τα τέστ κορωνοϊού της εταιρείας Xiamen Boson Biotech.

Σύμφωνα με την μελέτη χρησιμοποιήθηκαν Rapid Test κορωνοϊού από διάφορες εταιρείες μεταξύ των οποίων και της Xiamen Boson Biotech και έγινε έλεγχος οσον αφορά την ανίχνευση των παραλλαγών Δελτα και Όμικρον κορωνοϊού σε σχέση και με το αρχικό στέλεχος του ιού. Η διαδικασία χρησιμοποίησε τρείς διαφορετικές αραιώσεις από κάθε δείγμα (1/10, 1/100 και 1/1000) με το αντίστοιχο στέλεχος του ιού (Wild type, Delta και Omicron) ώστε να πιστοποιηθεί η ανίχνευση τους είτε σε χαμηλό ιικό φορτίο είτε σε υψηλό.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα Rapid Test της Xiamen Boson Biotech ανιχνεύουν όλες τις μεταλλάξεις του ιού σε όλες τις αραιώσεις.

Δείτε την μελέτη παρακάτω: