Αιματολογικός αναλυτής του οίκου SYSMEX Μοντέλο XS1000i Hematology analyzer by SYSMEX Model XS1000i with sampler produced in 2015 for sale at a price of 9,000€ plus VAT. Refurbished (6 months warranty)

Contact info Bioprom      Phone Number: +302392073111