Ανοσολογικός αναλυτής του οίκου ROCHE Μοντέλο Elecsys 2010 με Rack

For sale Immunoassay analyzer from ROCHE Model Elecsys 2010 with Rack made in 2007 at a price of 6,500 € plus VAT.  Used in good condition.

Contact information Bioprom   Phone Number: +302392073111