Ανοσολογικός αναλυτής του οίκου ROCHE Μοντέλο Elecsys 2010

For sale Immunoassay analyzer from ROCHE Model Elecsys 2010 disk produced in 2007 at a price of 6,500€ plus VAT.  Used in good condition.

Contact info Bioprom  Phone Number: +302392073111